Inom kort kommer vi att byta luftfilter i vår moderna helturist buss för att minska risken för covid-19 spridning.

Dessa flerskiktade och höpresterande partikelfilter har ett anitiviralt funktionellt skikt som filtrerar bort upp till 99% av de finaste aerosolerna.